Trước khi vào học năm lớp mười, ba mua cho tôi một cái cặp màu xanh lục sẫm. Từ ấy đến nay, tôi vẫn luôn mang nó đến trường mỗi ngày. Có những buổi trưa trời mưa mà tôi quên đem theo áo mưa, nó nằm dầm mưa trước giỏ xe cùng tôi về nhà. Có những buổi trưa hè trời nóng như đổ lửa,…
Tôi là môt người ít nói và cũng không giỏi về khoản ăn nói. Nhiều khi đi chơi với mọi người, tôi thường chỉ ngồi im lặng nghe người khác kể chuyện của …
Ngày đầu tiên đi học, vì thầy không xếp chỗ ngồi trước nên cả lớp ngồi tự do. Tôi đã chọn bàn cuối cùng. Suốt mấy năm đi học, từ cấp một cho đến bây gi…
Đó là một ngày giữa tháng Tám năm 2013. Tôi từ từ mở mắt nhìn lên trần nhà. Ngoài trời đang mưa. Những hạt mưa đang rơi tí tách trên mái tôn, báo hiệu …
I left a dream job to be closer to my autistic twin Waste from one bitcoin transaction ‘like binning two iPhones’ A new start after 60 Influencers are …
Online sex workers are burning out Could the ways you cope with stress be undermining you? How to find where you truly belong? Instagram is testing new…
Automated hiring software is mistakenly rejecting millions of viable job candidates Twitch viewership noticeably dropped when streamers took a day off …
Joe Rogan is losing influence Microsoft Azure cloud vulnerability is the ‘worst you can imagine’ Feeling stuck? Guilty? Overwhelmed? Try clearing these…
See all